Bostads­rätts­för­e­ning­ar

Är ni en bostads­rätts­för­e­ning som behö­ver hjälp med måle­ritjäns­ter?

Varför oss?

Pålit­li­ga och ser till att allt blir regel­rätt utfört

Vi är med­lem­mar i Både Måle­ri­fö­re­ta­gen och har kol­lek­tivav­tal med Målar­na. Vi tar detta seri­öst och är inget av de bluff före­ta­gen som finns där ute. Vill ni ha refe­ren­ser på gamla utför­da arbe­ten så kan ni få en lista som ni kan kon­tak­ta om detta.

Alltid minst 2 års garan­ti

Vi ser till så alla arbe­ten vi utför alltid har minst 2 års garan­ti. Vi kommer med­de­la om något inte går att utföra fack­man­na­mäs­sigt och kommer inte ta på oss den typen av arbete. 

Fort­fa­ran­de inte över­ty­gad? Här är ännu en anled­ning

Just nu 10% rabatt på reno­ve­ring­ar

Vi har just nu 10% rabatt på alla våra reno­ve­rings­tjäns­ter så det är bara att passa på.

Gjorda Jobb

Lite bilder på gjorda jobb. 

Målare lund.

Om ni gillar vad ni ser så kon­tak­ta oss gärna så hjäl­per vi er med. 

Målare Lund
Fönsterrenovering Lund
Fasadrenovering Lund

Letar ni någon annan typ av reno­ve­ring så gå in på våra tjäns­ter och läs. Är det i något annat område ni behö­ver reno­ve­ra så gå in på sidan våra områ­den för att lära mer om var vi brukar reno­ve­ra. Bostads­rätts­för­e­ning­ar måleri

Är det dags att måla eller tape­te­ra om ? 

Eller kanske reno­ve­ra om ert badrum/kök?

Sugen på att få reda på vad det skulle kosta?

 Hör av dig till oss med namn, E-post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert.

 Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt pro­jekt

Så fint det kan bli ?

 

Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss.

 

Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

Kon­tak­ta oss för kost­nads­fri offert.

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner