Välkomna till Partner Måleri

DIN MÅLARE I MALMÖ

Måleri Malmö, Målare Malmö

En kvalitetssäkrad målarfirma med kunden i fokus

Söker ni målare i Malmö eller ett måleri i Malmö? Då har ni hittat rätt.

 

  Behov av reno­ve­ring? Boka möte

  varför ni ska välja Part­ner Måleri för er

  reno­ve­ring!

  Vi ger er ser­vice trygg­het och granti

  Vi utför fack­man­na­mäs­si­ga reno­ve­rings­tjäns­ter. Vi är med­lem­mar i måle­ri­fö­re­ta­gen och erbju­der alltid 2 års garan­ti på våra reno­ve­rings­ar­be­ten. De gör vi för att vi vet att det är många före­tag där ute som lurar sina kunder. Kolla alltid upp om före­tag är med­lem­mar i fack­li­ga orga­ni­sa­tio­ner innan ni väljer att använ­da dem för er reno­ve­ring.

  Vi kan erbju­da er en hel­hets­lös­ning där det blir rätt direkt.

  Våra gubbar har många års erfa­ren­het och  för att se till så ni får det ni vill ha. Vi får ofta gå in och åtgär­da efter andra måle­ri­fö­re­tag som inte utfört deras arbe­ten på rätt sätt. Varför inte välja rätt direkt!?

  Fort­fa­ran­de inte över­ty­gad?

  Kon­tak­ta oss så berät­tar vi mer om vad vi kan göra för er och varför ni ska välja oss!

  Gjorda Jobb

  Här finns ett urval av de jobb vi utfört. Klicka på bil­der­na för att se mer. Måleri Malmö Om ni gillar vad vi gör så kon­tak­ta oss för att få reda på mer

  Total­an­svar

  Målare Malmö
  Måleri Malmö

  Ansvars­för­säk­rad med Läns­för­säk­ring­ar

  Vad våra Kunder säger om oss

  Vi ser alltid till att kun­der­na är nöjda! Måleri malmö

  Våra recen­sio­ner

  Bra Arbets­plats

  ★★★★★
  5 5 1
  Trev­lig och bra arbets­plats. Trev­li­ga med­ar­be­ta­re.

  Nog­gran­na

  ★★★★★
  5 5 1
  Nog­gran­na , flex­ib­la . Mycket nöjd med resul­tat

  Fan­tas­tiskt skick­ligt arbete

  ★★★★★
  5 5 1
  Fan­tas­tiskt skick­ligt och nog­grant arbete. Slut­re­sul­ta­tet blev per­fekt, -full poäng! Punkt­lig, effek­tiv och trev­lig målare. Rekom­men­de­ras starkt! Med vänlig häls­ning

  Pro­fes­sio­nel­la

  ★★★★☆
  4 5 1
  Punkt­li­ga, pro­fes­sio­nel­la och effek­ti­va. Lätta att ha att göra med och mycket pålit­li­ga. Duk­ti­ga målare och snic­ka­re som kan sitt jobb. Mina var­mas­te rekom­men­da­tio­ner.

  Ser­vice Ove­rall rating: ★★★★★ 4.7 based on 4 revi­ews
  5 1

  Har ni frågor och vill bli upp­ringd?

  Är det dags att måla eller tape­s­te­ra om ? 

  Eller kanske reno­ve­ra om ert badrum/kök?

  Sugen på att få reda på vad det skulle kosta?

  Hör av dig till oss med namn, E-post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert. Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt pro­jekt “Så fint det kan bli ?  Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss. Läs mer om våra tjäns­ter måleri malmö   Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

  Kon­tak­ta för kost­nads­fri offert.

  Skriv till oss så kon­tak­tar vi er så fort vi kan.

  SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

  Ystad­vä­gen 22 ,

  21430 Malmö, Sve­ri­ge

  Sam­mar­bets­part­ner